Notulen openbare vergadering 19 februari 2018

Notulen               Openbare vergadering dorpsraad Westbeemster Notulist               Nicole Langerijs Datum                  19 februari 2018 Tijd                        20.00 uur Plaats                   Kerckhaen te Westbeemster Aanwezig           Kees Vlaanderen (voorzitter) Nicole Langerijs (penningmeester/ secretaris) Bets de Ridder Thijs van Wissing Frans Ruijter Afwezig             Wilco Stoffelen Femke van Baarsen   Welkom en agenda van de avond Alle aanwezigen met […]

Read More

Notulen openbare vergadering van de dorpsraad Westbeemster dd. maandag 15 mei 2017

Notulen openbare vergadering van de dorpsraad Westbeemster dd. maandag 15 mei 2017 aanvang 20.00uur in de Kerckhaen Agenda: 1. Opening Marianne heet iedereen hartelijk welkom. 2. Mededelingen Onze twee nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: Nicole Langerijs (secretaris/penningmester) en Thijs van Wissing. 3. Ingekomen en Uitgaande stukken Geen. 4. Notulen vorige openbare vergadering De vorige openbare is […]

Read More

Verslag van de participatieavond in de Kerckhaen d.d. 22 januari 2016

Stichting Beheer Kerckhaen Verslag van de participatieavond in de Kerckhaen d.d. 22 januari 2016. Voor deze avond is Kees Vlaanderen gevraagd, als spreekstalmeester op te treden en de avond aan elkaar te praten. NdL. krijgt het woord en opent de nieuwjaarstoespraak. (zie bijlage). Het is dit jaar 10 jaar geleden, dat de Kerckhaen is heropend […]

Read More

Notulen Openbare dorpsraad vergadering Westbeemster 23 mei 2016

Openbare dorpsraad vergadering Westbeemster op 23 mei 2016 Kerckhaen Westbeemster Concept verslag 1. opening. Voorzitter Marjanne Buis heet aanwezigen hartelijk welkom. De openbare vergadering stond aanvankelijk voor april gepland, maar werd uitgesteld in de hoop dat er op dit moment meer nieuws zou zijn over de voortgang herbestemming kerk en pastorie. Dat nieuws is er […]

Read More