Notulen openbare bijeenkomst 9 november 2015

Openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster 9-11-2015 Kerckhaen Westbeemster 20:00 uur Voorzitter: Marianne Buis Notulist: Jaap Roet Opening: Voorzitter Mariannne Buis heet iedereen van harte welkom. Mededelingen: Informatie over de dorpsraden is te vinden op de vernieuwde website www.beemsterdorpsraden.nl Personen die wat willen weten of mededelen kunnen dat doen door te mailen naar: dorpsraadwestbeemster@gmail.com Nico de Lange […]

Read More

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster 9 november 20.00u

Uitnodiging Maandag 9 November is er een openbare Dorpsraad vergadering van Dorpsraad Westbeemster in de Kerckhaen aanvang 20.00 uur U bent van harte welkom. Agenda : Opening Mededelingen Notulen openbare vergadering 15 April 2015 (zie website) Ingekomen en uitgaande stukken Brug Hobrederweg Eilandspolder Vragen aan Wethouder/Dorpsraad Dhr.D.Butter Breedband Beemster Pauze Presentatie Wonen Plus Rondvraag

Read More

Notulen openbare bijeenkomst 15 april 2015

Notulen Openbare bijeenkomst Dorpsraad Westbeemster Datum: 15 april 2015 Aanvang: 20.00 uur Locatie: De Kerckhaen Opening: De voorzitter, Marianne Buis, heet iedereen van harte welkom. Vaststellen agenda: Conform uitnodiging. Mededelingen: Dorpsraad. Sinds dit jaar bestaat de Dorpsraad uit 8 leden: Marianne Buis Jaap Roet Bets de Ridder Frans Ruijter Wilko Stoffelen Kees Vlaanderen Adrie Glorie […]

Read More

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster 15 april 20.00u

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster. Alle Westbeemsterlingen of die zich nauw betrokken voelen, worden uitgenodigd voor de openbare vergadering. Woensdag 15 April aanvang 20.00 uur in de Keckhaen Ook Wethouder/Dorpsraad de heer Butter is aanwezig. Opening Vaststellen agenda Mededelingen Verder komt aan de orde het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, het verkeer in Westbeemster, het plaatsen […]

Read More

Notulen Openbare bijeenkomst Dorpsraad Westbeemster dd 12 november 2014

Openbare bijeenkomst Dorpsraad Westbeemster Datum: 12 november 2014 Locatie: De Kerckhaen Opening Niek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wethouder Butter is vanavond ook aanwezig. Hij is het aanspreekpunt voor de Dorpsraad Westbeemster voor zaken aangaande de gemeente. Terugblik 2014 Kinderopvang De Loeiende Koe is geopend Herinrichting speelgelegenheid Torenstraat, nieuw speeltoestel Vooroverleg […]

Read More