Uitnodiging

Maandag 9 November is er een openbare Dorpsraad vergadering van Dorpsraad Westbeemster in de Kerckhaen aanvang 20.00 uur

U bent van harte welkom.

Agenda :

Opening

Mededelingen

Notulen openbare vergadering 15 April 2015 (zie website)

Ingekomen en uitgaande stukken

Brug Hobrederweg Eilandspolder

Vragen aan Wethouder/Dorpsraad Dhr.D.Butter

Breedband Beemster

Pauze

Presentatie Wonen Plus

Rondvraag