Notulen Openbare bijeenkomst

Dorpsraad Westbeemster

Datum: 15 april 2015

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Kerckhaen

Opening:
De voorzitter, Marianne Buis, heet iedereen van harte welkom.

Vaststellen agenda:

Conform uitnodiging.

Mededelingen:
Dorpsraad. Sinds dit jaar bestaat de Dorpsraad uit 8 leden:

Marianne Buis

Jaap Roet

Bets de Ridder

Frans Ruijter

Wilko Stoffelen

Kees Vlaanderen

Adrie Glorie

Femke van Baarsen

Informatie is te vinden op de vernieuwde website: www.west.beemsterdorpsraden.nl

Vragen/opmerkingen et cetera kunnen gemaild worden naar: dorpsraadwestbeemster@gmail.com

NAM. Nico de Lange deelt mede dat er een inloopavond in Beets is georganiseerd door de NAM. Er staan nieuwe boringen in de Noordbeemster achter het tankstation van de A7 op het programma.. De risico’s aangaande bodemdaling, verzakking en eventuele bevingen zijn aanzienlijk. Aansprakelijkheid is achteraf lastig aantoonbaar. Plan is om de NAM te verzoeken een 0-meting te verrichten m.n. voor niet onderheide panden. Mocht er in de toekomst sprake zijn van gevolgschade dan kan er middels hernieuwde metingen eventueel aangetoond worden dat dit het gevolg van de boringen is wat de aansprakelijkheid zal vergemakkelijken. De vergunning voor de boringen wordt binnenkort door het rijk verleend.

Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Wethouder Butter licht het volgende toe. Er zijn geen specifieke projecten in de Westbeemster gepland. Wat betreft de verkeersveiligheid en een maatregel ter voorkoming van vrachtverkeer dient dit te worden neergelegd bij het Hoogheemraadschap.

Verkeer in Westbeemster. Omtrent de school kunnen suggesties en verbeterpunten aangeleverd worden per mail.

Plaatsen van een brug over de Beemsterringvaart. Er zijn ideeën over het plaatsen van een smalle voetbangersbrug thv Hobrederweg de Eilandspolder in. E.e.a. wordt onderzocht. T.b.v. de recreatiemogelijkheden om wandelroutes te verkorten zou dit een mooie ontwikkeling zijn. Honden zijn alleen toegestaan indien aangelijnd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en inzake het traject is Alkmaar eveneens betrokken aangezien zij voor ½ de brug dienen te beheren. Op korte termijn wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Dhr Boon plaatst zijn kanttekeningen en geeft aan dit als rustgebied te beschouwen waar niemand mag komen.

Vervangen bruggen in Westbeemster. de nieuwe dam is tijdelijk. Adhv de verdere ontwikkelingen aangaande de kerk en het Kerckplein komt er uiteindelijk een nieuwe brug in authentieke stijl. De garantie dat deze brug eveneens 6m breed zal worden is er niet. Dit is tzt een aandachtspunt!

Samenwerking Lourdesschool en WBSV. www.beemsterkindereninbeweging.nl

Er zal na de zomervakantie een project starten waarbij de 3 scholen van de Beemster en diverse sportclubs zorgen dat kinderen met sport in aanraking komen. Groep 2, 4, 6 en 8 krijgen ipv gymles sportactiviteiten aangeboden door de diverse clubs. Totaal gaat het om ong 750 kinderen, waarvan 70% lid is van een vereniging/club, meest voetbal en tennis. Voor de overige 30% is het de bedoeling om hen ook te motiveren sportactiviteiten buiten schooltijd te gaan doen.

Buurtbus. Jaap Roet rijdt al 6 jr op de buurtbus. In 2007 is dit initiatief van start gegaan. De bus is door Arriva ter beschikking gesteld en beschikt zelfs over wifi. De bus rijdt naar Purmerend en een kaartje kost 2,50 euro, contant te voldoen of via de OV-chip. In 2014 zijn er 11000 reizigers vervoerd. Inmiddels zijn er 45 vrijwillige chauffeurs die dit mogelijk maken, maar er zijn altijd meer chauffeurs gewenst.

Vragen van de bewoners:
V: Er is een mail vanuit bibliotheek Purmerend verstuurd of er mensen willen samenwerken met het culturele programma.
A: Dit is de Dorpsraad niet bekend, Nico mailt het door. Het fietspad staat nu niet in het programma.
V: Hoe is het beleid ter handhaving van de verkeerssnelheid?
A: Wat betreft de 30km-wegen vindt er geen handhaving plaats. De 50/60/80 km wegen worden gehandhaafd nalv het 3-hoeksoverleg (gemeente, hoogheemraadschap, politie). Een verzoek kan bij de politie worden ingediend via de Burgemeester. Melden kan bij de politie (elke maandagochtend in het Gemeentehuis Beemster aanwezig of via www.beemster.net). De Dorpsraad zal eveneens actie ondernemen.

V: Wat is de stand van zaken aangaande Hermon?
A: De werkgroep zal op enig moment met informatie naar buiten komen als er iets concreets te melden valt.

Breedband/Glasvezelkabel. Frank van Boven geeft een presentatie.

Zie tevens www.breedbandbeemster.nl

Wat is Breedband Beemster?

Het burgerinitiatief Breedband Beemster heeft zich ten doel gesteld de hele gemeente Beemster (bijna 4000 adressen) te voorzien van snel internet en telefonie via een eigen glasvezelnetwerk. Om dit te bewerkstelligen is er een stichting in het leven geroepen. Met behulp van vele vrijwilligers en ambassadeurs is het de bedoeling om minimaal 50% van de huishoudens deel te laten nemen. Pas dan kan er daadwerkelijk begonnen worden met de aanleg van glasvezelkabels t.b.v. ons eigen netwerk. In de tegen die tijd op te richten coöperatie Breedband Beemster zal de financiering van de aanleg en het beheer en onderhoud van het netwerk ondergebracht worden.

Wat betekent eigenlijk ‘breedband’?

Breedband is een term die meestal in combinatie met internet wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een ‘snelle’ verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde (Mbit/s), zodat het eigenlijk juister is om te spreken van een verbinding met een grote doorvoercapaciteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid).

Er zijn in Nederland vijf fysieke infrastructuren voor breedband

  • ADSL/VDSL met vooral KPN als eigenaar van vrijwel alle verbindingen.
  • Kabel via coaxkabel met kabelbedrijven als UPC en Ziggo.
  • Glasvezel met veel lokale initiatieven en als grootste marktpartij KPN.
  • UMTS via mobiele verbindingen.

Ontwikkelingen

In 2003 maakte nog slechts een derde van alle Nederlandse huishoudens verbinding met internet via breedband en ongeveer de helft gebruikte de klassieke modem. Kabelinternet is inmiddels iets populairder dan ADSL/VDSL vanwege de (veel) hogere snelheden bij vergelijkbare tarieven.

De hoge penetratie van breedband in Nederland wordt toegeschreven aan de stevige concurrentie tussen kabelbedrijven en ADSL-aanbieders. Dit was mogelijk doordat in vrijwel geheel Nederland een dubbele infrastructuur met zowel coaxkabel als twisted pair aanwezig is, wat vrijwel uniek is in de wereld en te danken is aan de zachte en vlakke bodem waarin graven relatief goedkoop is. Er zijn de afgelopen jaren diverse lokale initiatieven ontstaan, om glasvezel aan te leggen naast de reeds aanwezige infrastructuur.

Over glasvezelverbindingen kunnen momenteel technisch de hoogste snelheden behaald worden. In Almere en Enschede wordt op glasvezel de hoogste commercieel verkrijgbare snelheid voor consumenten aangeboden (1000 Mbps up&down). Uiteindelijk zullen in de toekomst (bijna) alle woningen in Nederland alleen de laatste 100 meter nog over coax of koper communiceren; de rest zal glasvezel zijn. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen met hdtv-streams, een toename in het data-verkeer en uhdtv is glasvezel de meest toekomstbestendige keuze.

Waarom ‘glasvezel’?

Volgens de huidige stand der techniek is een glasvezelnetwerk het snelst denkbare netwerk met de grootste bandbreedte.

Upload = Download

Bij een glasvezelnetwerk is de uploadsnelheid gelijk aan de downloadsnelheid. Bij een kopernetwerk is dit niet het geval. Dit is van belang voor het versturen van grote bestanden zoals films, foto’s, het werken in de cloud, werken vanuit huis en bijvoorbeeld beeldbellen in HD op een groot scherm.

Toekomst

Voor de conventionele kopernetwerken wordt het in de toekomst steeds moeilijker snelheden verder op te voeren. De mogelijkheden voor glasvezel zijn hierin haast eindeloos. Zo is er over glasvezel experimenteel een snelheid gehaald tot 100 terrabits per seconde over 165 km. Dit komt neer op drie maanden HD video in een seconde.

Duurzaam

Een glasvezelnetwerk verbruikt tot 50% minder energie dan een kopernetwerk.

Betrouwbaar

Glasvezelnetwerken worden beschouwd als de meest betrouwbare netwerken. Zo heeft een glasvezelnetwerk geen last van inductie (blikseminslag op het leidingwerk) of last van verstoring afkomstig van andere (elektromagnetische) bronnen.

Wanneer komt het netwerk bij mij in de straat?

Het jaar 2015 wordt gebruikt voor de vraagbundeling om tenminste 50% van de huishoudens/bedrijven ingeschreven te krijgen. Zodra er voldoende inschrijvingen zijn kan er gestart worden met het aanleggen van het netwerk. Dit staat voor 2016 op de planning. Eind 2016/begin 2017 kunnen de eerste gebruikers dan actief worden op ons eigen, toekomstvaste netwerk.

 

Vrijwel de hele zaal was enthousiast over het initiatief en zou graag overstappen. Wanneer 50% van de Beemsterlingen dit doen komt de abonnementsprijs op ong 50 euro p/maand all-in (televisie, telefoon, internet) en zijn er geen verdere kosten aan verbonden, ook geen aansluitkosten. Binnenshuis blijft de bekabeling et cetera ook hetzelfde, er zal enkel in de meterkast iets aangepast dienen te worden (wordt kosteloos door monteurs gedaan).

Om de benodigde 50% te behalen is er veel hulp nodig: om mensen te informeren en te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gaan overstappen. Dit kunnen we alleen maar met elkaar en voor elkaar doen door erover te praten, op de website het formulier “Steun ons!’ in te vullen (kosteloos en zonder verplichtingen), de Facebook pagina te liken en er met elkaar over te praten!

Om 21.40u sluit Marianne Buis de vergadering en dank alle aanwezigen hartelijk voor hun belangstelling.

Op 9 november 2015 is de volgende openbare Dorpsraad vergadering.