Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Westbeemster.

Alle Westbeemsterlingen of die zich nauw betrokken voelen, worden uitgenodigd voor de openbare vergadering.

Woensdag 15 April aanvang 20.00 uur in de Keckhaen

Ook Wethouder/Dorpsraad de heer Butter is aanwezig.

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen

Verder komt aan de orde het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, het verkeer in Westbeemster, het plaatsen van een brug over de Beemsterringvaart, vervangen bruggen in Westbeemster, School, WBSV, Buurtbus, etc.

Er zal een presentatie gehouden worden over Breedband/Glasvezelkabel.

Verder kunnen alle aanwezigen positieve en negatieve vragen naar voren brengen, we hopen natuurlijk op een grote opkomst want er zijn belangrijke zaken te bespreken

Het Bestuur