Openbare bijeenkomst Dorpsraad Westbeemster
Datum: 12 november 2014
Locatie: De Kerckhaen

Opening
Niek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Wethouder Butter is vanavond ook aanwezig. Hij is het aanspreekpunt voor de Dorpsraad Westbeemster voor zaken aangaande de gemeente.

Terugblik 2014
Kinderopvang De Loeiende Koe is geopend
Herinrichting speelgelegenheid Torenstraat, nieuw speeltoestel
Vooroverleg met dorpsraden Beemster
Overleg gemeente met dorpsraden Beemster
Deelname aan veranderagenda gemeente
Openbare vergadering Dorpsraad in februari
Complimenten voor de film gemaakt door West op zijn Best.

Stand van zaken
School:
Anti-pest weken gehad. Deelname aan kindergemeente.
120 leerlingen waaronder 27 kleuters.
Nieuwe speelplaats en hekwerk.
Schoolbus wordt onder andere ook gebruikt als boodschappenbus voor bejaarden
Speelveld achter de school wordt gehuurd van WBSV voor de bovenbouw
Samenwerking met wereld pluktuin Johannseshof.

De oud papier containers zijn vaak vol. De dinsdag worden deze geleegd. School gaat vragen voor de plaatsing van een extra container.

WBSV:
230 leden, 130 jeugd
Meidenteam in D, C, B en F.
5 avonden per week getraind op de club.
Veel gebruik van vrijwilligers en trainers uit eigen club. Meer vrijwilligers zijn altijd welkom.

Er is minder sponsorgeld en minder subsidie. Gelukkig was de voetbal ingeloot voor de jeugdsponsoractie bij Deen.

Spelregelbewijs moet gehaald worden vanaf 2e jaar B junioren.

Vragen aan Wethouder/Dorpsraad
Er is een nieuw clubgebouw voor de Voetbal gewenst. Geld vanuit de club is er hiervoor niet. De Wethouder komt 3 december bij de club. Hij zal kijken of dit meegenomen zou kunnen worden in het vastgoed accommodatieplan uit het GVVB. Vragen over het GVVB wat in mei is vastgesteld kunnen gestuurd worden aan d.butter@beemster.net. Het uitvoeringsprogramma wordt op 16 december voorgelegd aan het bestuur van de gemeente.

Waar gaat de opbrengst van de papiercontainer op het kerkplein heen? Wordt dit nog onderling verdeeld?

Welkom nieuwe bestuursleden
Bets de Ridder en Jaap Roet zullen vanaf vandaag officieel deelnemen aan het bestuur van de Dorpsraad. Wij heten hun van harte welkom.

Afscheid oude bestuursleden
Alle leden die vandaag afscheid nemen zaten al in het bestuur van de voormalige dorpsoverleg en nemen wegens persoonlijke reden afscheid. Zij worden bedankt voor hun inzet.

Co Bleeker                                             Soos
Wil Konijn                                              Vrouwen samen verder
Hein Stevers                                         Ouderen
Suzanne de Groot-Geltink           Penningmeester/secretaris
Niek van Baar                                      Voorzitter

Rondvraag
Op maandag 24 november is er om 20.00 uur een bijeenkomst in de Kerckhaen van Hermon erfgoed over de voortgang van de kerk.

Bankje hoek Hobrederweg/Jisperweg is weg en wordt gemist. Femke heeft al 5 mails hierover gestuurd naar de gemeente maar heeft nog geen reactie mogen ontvangen. Femke zal op verzoek van de heer Butter de heer Butter mailen.

Dank aan de gemeente voor het oplossen van de drukknop voor fietsers op de kruising Hobrederweg/Middenweg

Alle panden binnen de bebouwde kom in West- en Noordbeemster zullen door Geert Opheikens op de foto worden gezet.

Twee nieuwe dammen voor het kerkplein en de Veeteeltlaan. Wordt er hier rekening mee gehouden met de draaicirkels zodat er geen lantaarnplanen hoeven te worden verwijderd voor het maken van de draai door vrachtwagens. Dit wordt onder de aandacht gebracht binnen de gemeente door Nico de Lange. De aannemer dient een nieuwe aanvraag in.

Breedband-/glasvezelkabel
Burgerinitiatief ingediend voor breedband voor in de gehele Beemster. 50% van de aansluitingen (min 17000) moet dit dan willen. Graag uitnodigen voor in de openbare voorjaarsvergdering.