Op 31 mei 2011 is, na meer dan een jaar voorbereiding, de “Stichting Dorpsraad Noordbeemster” officieel geïnstalleerd. De dorpsraad is op initiatief van het gemeentebestuur ingesteld om de communicatie tussen onze dorpskern en “de gemeente” te bevorderen. De bedoeling is dat plannen, wensen, initiatieven, kritiek etc. van de bewoners in Noordbeemster door de Dorpsraad doorgesluisd worden naar het gemeentebestuur, maar ook naar andere instanties (waterschap, provincie). Omgekeerd zullen ook zaken die Noordbeemster betreffen door het gemeentebestuur aan de Dorpsraad worden voorgelegd voor advies. Dat alles om de “leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving in Noordbeemster te bevorderen” , zoals het in onze statuten is omschreven.