Algemene Dorpsraadvergadering met buurtbewoners, 10-05-2017 in De Bonte Klaver

 

Aanwezig: 17 bewoners, Dick Butter (wethouder), Annemieke Molenaar (gemeente Beemster), Maud de Leeuw en de leden van de Dorpsraad Noordbeemster

 

 1. Opening

André heet aanwezigen van harte welkom.

 

 1. Verslag vorige Dorpsvergadering 08-02-2017

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

 

 1. Presentatie “Een nieuwe woonvisie voor Beemster” door Dick Butter en Annemieke Molenaar (beleidsmedewerker Wonen voor Beemster en Purmerend)

Wethouder Butter praat met stakeholders, waaronder alle Dorpsraden om input te verzamelen als bouwsteen voor de nieuwe woonvisie (periode 10 jaar). De verzamelde informatie wordt gepresenteerd aan de Gemeenteraad in het najaar.

Het begrip “Woningbouw” zo breed mogelijk benaderen;

Woningcorporaties worden benaderd;

Annemieke presenteert:

6 belangrijke aandachtspunten:

 • Beemster, sterke eigen identiteit
 • Sterke verhuisrelatie met Purmerend
 • Druk op de woningmarkt is hoog: positie starters is (nog) lastiger
 • Meer sociale huur? Wat vindt u hiervan?
 • Beemster vergrijst
 • Wonen en ouder worden; wat vindt u?
 • Druk op de woningmarkt loopt nog verder op. Maar Beemster kan bouwen.

Onderlegger van de presentatie is een rapport van het RIGO. Er is dus al veel informatie en er zijn al veel analyses gemaakt. Waar is de gemeente naar op zoek bij de Dorpsraden?

Wethouder Butter: waar heeft de burger behoefte aan op het gebied van woningbouw?

Noordbeemster heeft behoefte aan woningbouw voor jongeren en jonge gezinnen, bebouwing moet kleinschalig blijven. De mogelijkheid van woongebouwen creëren op eigen erven kan in de Noordbeemster gewenst zijn of het gebruik van gebouwen op eigen erf als woongebouw legaliseren in plaats van langdurig gedogen.

 

 1. Financieel verslag 2016

De penningmeester – hoewel afwezig – wordt decharge verleend door de kascontrolecommissie. Dick Ruijter geeft namens de kascommissie een toelichting. Peter Hiemstra meldt zich als kascommissielid voor volgend jaar.

 

 1. De speelvoorziening

De nieuwe speelvoorziening is gereed gemaakt door de gemeente. De Dorpsraad is er tevreden over.

 

 1. Update N243

Er is niet heel veel nieuws te vertellen. Provincie heeft aangegeven dat de start in 2019 zal plaatsvinden. Door de vertraging van de werkzaamheden aan de N23 (WF-weg), lopen de werkzaamheden aan de N243 ook vertraging op. Er moeten nog diverse vergunningen worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een nieuwe natuurlijke vangrail. Tevens dient er nog een flora en faunaonderzoek (o.a. naar vleermuizen rondom de weg) plaats te vinden. De bal ligt bij de Provincie, waar sprake is van vertraagde procedures. Naar verwachting zal het werk pas in 2020 gereed zijn.

 

 1. Presentatie Stichting De Bonte Klaver

Peter Hiemstra stelt zich voor en presenteert de plannen voor beheer en behoud van de Bonte Klaver. Het gebouw is door de Gemeente aan de gemeenschap te koop aangeboden. De oprichtingsakte van de stichting is op 9 mei 2017 gepasseerd.

De resultaten van de enquête (van de 285 adressen hebben 90 adressen de enquête ingeleverd) worden gepresenteerd. Maud de Leeuw/Rogier Oversteege worden genoemd als eerste partij om te huren om hun commerciële activiteiten te ontplooien, met behoud van de buurthuisfunctie.

Met de huidige gebruikers kunnen we de onkosten niet dragen. Er is sprake van achterstallig onderhoud wat ongeveer € 60.000,- aan kosten met zich meebrengt. De aankoopsom bedraagt  € 57.000,-.

 

Via info@stichtingdebonteklaver.nl kan iedereen goede ideeën en suggesties aandragen.

 

De resultaten van de enquête worden naar alle bewoners van Noordbeemster toegestuurd via e-mail.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Bij enkele aanwezigen is ongerustheid omtrent de te verwachten geluids-c.q. trillingsoverlast door de aan te brengen grasstenenstroken langs de rijbaan van de N509 (Middenweg tussen de rotondes).

André meldt dat Piet Korver geen lid meer is van de Dorpsraad. Helaas kon Piet vanavond niet aanwezig zijn, maar hij wordt bedankt voor zijn inzet en inbreng.

André sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om wat te blijven drinken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *