Algemene dorpsraadvergadering 28-11-2017
Aanwezig: 7 dorpsbewoners, Henk Noordhuis (wijkmanager), de leden van stichting Bonte Klaver en de leden van dorpsraad Noordbeemster

1. Opening:
André heet aanwezigen van harte welkom.

2. Verslag vorige dorpsraadvergadering 10-05-2017
Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

3. Voorstellen Henk Noordhuis (wijkmanager)
Henk Noordhuis is aanwezig om zijn rol als wijkmanager te verhelderen. Hij is wijkmanager van alle vier de kernen van de Beemster en van Purmerend centrum. De wijkmanager heeft een tweetal domeinen die belangrijk zijn:

1. Sociaal maatschappelijk
2. Fysieke openbare ruimte

In gesprek gaan met het dorp is een belangrijk uitgangspunt. Dit om draagvlak en vertrouwen te creëren.
Als wijkmanager zorgt hij ervoor dat ‘het probleem’ bij de juiste mensen terecht komt, zodat de juiste hulp geboden kan worden. Hij is daarin de spil.

In contact komen met de wijkmanager
Email: h.noordhuis@purmerend.nl
Telefoonnummer: 0299-452452

Henk attendeert ons op de buiten beter app. Zie je een probleem op straat? Laat het snel en simpel weten met buitenbeter. Deze app helpt je gemakkelijk en snel meldingen te doen bij je gemeente. In 4 stappen de locatie, het probleem en een foto gedeeld.

De wijkmanager werkt veel samen met de wijkagent en handhaving. Is een idee van de wijkmanager om al deze personen een keer uit te nodigen om in gesprek te gaan met de buurtbewoners.

4. Update vanuit stichting Bonte Klaver
Korte terugblik op de gang van zaken m.b.t. de Bonte Klaver.

Uitgangspunt van de stichting is met een schuld op 0 beginnen na de aankoop en renovatie van het gebouw.

We krijgen het gebouw niet schuldenvrij van de gemeente en na terugtrekking van Maud en Rogier hebben we ook geen hoofdhuurder meer.
Er is contact met de gemeente geweest om deze voortgang te bespreken. De vraag die oprijst is of we het gebouw moeten teruggeven aan de gemeente?

Over bovenstaande is contact geweest met Dick Butter. Op 28-11-2017 (vanavond) en 19 december vergaderd de gemeente m.n. over de Bonte Klaver. We moeten wachten op bericht van de gemeente wat hieruit voortkomt.

Overige zaken die besproken worden over de Bonte Klaver is dat vanuit de gemeenteraad is besloten dat iedere kern in de Beemster een gemeenschapsruimte aanwezig moet zijn voor de dorpsbewoners. Wanneer er eventueel een andere partij in de Bonte Klaver komt zal dit ten alle tijden in het contract moeten worden meegenomen.

De gemeente wil voorlopig geen structurele huurder in het pand. Ze willen zich nergens aan binden.

5. Update N243
Onlangs hebben omwonende een brief ontvangen met daarin de uitnodiging om een info avond te bezoeken. De infoavond in de Beemster is op 11 december van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis.

Verder kan je op de site van de provincie kijken hoe het eruit komt te zien. Is veel beeldmateriaal te vinden.

In 2019 is de verwachting dat de N243 op de schop gaat. Ook het stuk tussen de rotondes zal dan vernieuwd worden. Ze gaan pas definitief beginnen wanneer de N23 geheel af is.

6. Overige vragen
• Is er van het terrein van de bonte Klaver een schoon grond verklaring? Dat weten we niet.

• Buurtpreventieapp. Is het een idee om dit nogmaals in een dorpsraadvergadering met elkaar te bespreken. Een mondelinge toelichting is toch anders dan een email.
Hieronder nog even een korte toelichting op het gebruik van de WhatsApp

Gebruik de preventie app volgens de SAAR afkorting
S Signaleer
A Alarmeer 112
A App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan, contact te maken met de persoon. Doe dit alleen
wanneer de situatie veilig is.

Een belangrijke melding is dat je alleen reageert als je iets kan of moet doen, en dan wel gelijk op het moment dat de app melding binnen komt.
Gebruik de app alleen wanneer je iets signaleert wat je zorgen baart. Niet voor andere doeleinden.

Afsluiting van de avond. Bedankt voor u aanwezigheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *