Dorpsraadvergadering 08-02-2017
Aanwezig: 15 dorpsbewoners, Maud, Rogier en bestuur

Er is Iets met de verspreiding van de mail is niet goed gegaan. Veel mensen hebben geen mail ontvangen.

Andre opent, korte uiteenzetting van de afgelopen periode (wat is er gebeurd tussen dorpsraad en gemeente)

Vragen vanuit de aanwezigen:
1. Hoe lang zit de erfpacht erop?
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat gepleit wordt om de erfpacht zo laag mogelijk te houden.

2. Wordt de WOZ-waarde bepaald op de erfpacht of op de bebouwing?

3. Stel je voor na 5a6 jaar lukt het niet wat dan?
Dan heeft de gemeente nog steeds de grond wordt op dat moment de boekwaarde bepaalt en heeft gemeente eerste recht van koop.

Maud en Rogier zetten kort uiteen wat hun insteek is.
Organisatie kunstzinnige projecten voor mensen met en zonder beperking.
Organisatie voor grote groepen m.b.t. kunst en cultuur

Vragen vanuit het bestuur aan de aanwezigen:
1. Hoe is de bereidheid om financieel te investeren?

Binnen de aanwezigheid zijn er meerdere geïnteresseerd in ondersteuning. Zowel financieel als met handen.

2. Zijn er mensen bereid om de schouders eronder te zetten om plaats te nemen in ‘de stichting’?
Er zijn een aantal aanwezigen die deel willen nemen aan de opzet van het plan
1 afgevaardigde van de buurtvereniging (dit is uiteindelijk Anita van der Helm geworden)
Peter Hiemstra
Christel van den Berg
Ton Oudejans
Andre Kistemaker

Als je een stichting wilt opzetten moet er een stichting opgericht gaan worden via de notaris. Dat is een van de eerste acties die uitgezet moeten gaan worden.

Overige opmerkingen:
* Purmerenderweg: Er is een ondermolen gevonden aan de Purmerenderweg. Deze opgraving zal eerst onderzocht worden. De aanbouw van de afslag ligt voorlopig 3 maanden stil
* Tinkhuisje: Gemeente heeft daar nu flinke druk op gezet. Of slopen of renoveren, want zo mag het niet blijven.
* speelvoorziening: Het oude toestel is afgekeurd en inmiddels weg gehaald. Met buurtvereniging is een nieuw toestel gekozen, deze wordt in maart april geplaatst.
* Aanpassingen tussen Schermerhornerweg en Oosthuizerweg: Het is een 60km weg geworden, maar de snelheid is niet substantieel verlaagd. Bij de vernieuwing van de weg die medio 2018 gepland staat worden aanpassingen verricht m.b.t. 60 KM zone.

Worden de afritten van de boerderijen ook smaller? Als de weg smaller wordt, wat gebeurt daarmee? Hoe staat het met de fietspaden, die zijn heel erg smal?
Rotonde Oosthuizerweg wordt die nog aangepast?
Zijn er al tekeningen op de website beschikbaar?

Leidraad dorpsraad vergadering 08-02-2017:

Waar staan we nu
· Nov 2016: Voorstel tot verkoop BK aan gemeenschap NB
· Inventarisatie gebruikers
· Gesprek met WB-Kerkhaan
· Dec 2016: Reactie DR- Ja in principe willen we dat. Gaan we onderzoeken
· Werving bestuursleden die tijd en liefst expertise hebben om plan uit te werken
· 7 feb 2017: Besluit GB op -> verkoop aan Gemeenschap tegen boekwaarde 57K o.b.v. erfpacht grond
· GB vindt het van groot belang dat gemeenschapsvoorzieningen in stand blijven in NB. Steun van alle fracties

Wat staat ons te doen
· Doorgaan met werving leden
· Draagvlak gebruikers
· Draagvlak en afspraken met bewoners van aangrenzend pand i.v.m. betrokkenheid
· Uitwerken onderzoek haalbaarheid aankoop en exploitatie plaatje
o Onderzoek technische staat/ achterstallig onderhoud/aanwezigheid asbest
o Aanwezigheid asbest
o Noodzakelijke verbouwingen om gebouw geschikt te maken voor beoogd gebruik
o Aanpassingen terrein (parkeren/inrit)
o Organisatievorm
o Financiering aankoop en benodigd startkapitaal
o Subsidie mogelijkheden verschillende instanties
o Bereidheid bijdrage bewoners, in de vorm van aandeel/obligaties of gift of andere vorm
o Sponsors
o Afspraken met huurders/beheer gebouw (Maud en Rogier)
o Afspraken met gemeente over gebruiksmogelijkheden
o Afspraken onderhoud terrein en speelvoorziening
o Exploitatieplaatje
· In gesprek met gemeente
o Hulp bij ontwikkelen exploitatieplan. Vragen op verschillende gebieden uitwerken. Hulp toegezegd
o Zeker stellen van gebruiksmogelijkheden
o Mogelijke aanpassingen terrein (parkeerplaatsen en inrit)
o Voorwaarden overdracht pand en grond

Vragen aan bewoners
· Bewoners die plaats willen nemen in bestuur
o Tijd beschikbaar
o Liefst ervaring op een van bovenstaande gebieden
· Bereidheid financiering door aandeel/obligaties/giften
· Bereidheid deelname aan praktische taken (onderhoud etc) voor latere fase

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *