Dorpsraad Noordbeemster

Hier vindt u nieuws, notulen

en allerlei nuttige informatie

Nieuws

Notulen 10 mei 2017
0 Comments30,mei,2018

Algemene Dorpsraadvergadering met buurtbewoners, 10-05-2017 in De Bonte Klaver   Aanwezig: 17 bewoners, Dick Butter (wethouder), Annemieke Molenaar (gemeente Beemster), Maud de Leeuw en de leden van de Dorpsraad Noordbeemster   Opening André heet aanwezigen van harte welkom.   Verslag vorige Dorpsvergadering 08-02-2017 Er zijn geen opmerkingen over het verslag.   Presentatie “Een nieuwe woonvisie […]

Notulen 28 november 2017
0 Comments11,mei,2018

Algemene dorpsraadvergadering 28-11-2017 Aanwezig: 7 dorpsbewoners, Henk Noordhuis (wijkmanager), de leden van stichting Bonte Klaver en de leden van dorpsraad Noordbeemster 1. Opening: André heet aanwezigen van harte welkom. 2. Verslag vorige dorpsraadvergadering 10-05-2017 Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 3. Voorstellen Henk Noordhuis (wijkmanager) Henk Noordhuis is aanwezig om zijn rol als wijkmanager […]

Notulen 8 februari 2017
0 Comments31,mrt,2017

Dorpsraadvergadering 08-02-2017 Aanwezig: 15 dorpsbewoners, Maud, Rogier en bestuur Er is Iets met de verspreiding van de mail is niet goed gegaan. Veel mensen hebben geen mail ontvangen. Andre opent, korte uiteenzetting van de afgelopen periode (wat is er gebeurd tussen dorpsraad en gemeente) Vragen vanuit de aanwezigen: 1. Hoe lang zit de erfpacht erop? […]

Functie van de dorpsraad

Op 31 mei 2011 is, na meer dan een jaar voorbereiding, de “Stichting Dorpsraad Noordbeemster” officieel geïnstalleerd. De dorpsraad is op initiatief van het gemeentebestuur ingesteld om de communicatie tussen onze dorpskern en “de gemeente” te bevorderen. De bedoeling is dat plannen, wensen, initiatieven, kritiek etc. van de bewoners in Noordbeemster door de Dorpsraad doorgesluisd worden naar het gemeentebestuur, maar ook naar andere instanties (Waterschap; Provincie). Omgekeerd zullen ook zaken die Noordbeemster betreffen door het gemeente-bestuur aan de Dorpsraad worden voorgelegd voor advies. Dat alles om de “leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving in Noordbeemster te bevorderen” , zoals het in onze statuten is omschreven.

Lees meer
Functie van de dorpsraad