LINK: Visie_Marktplein_Middenbeemster

DOOR OP BOVENSTAANDE LINK TE KLIKKEN KOMT U OP DE UITEINDELIJKE “VISIE OP HET MARKTPLEIN”. 

VOORAFGAAND IS OP 15 APRIL 2013 ONDERSTAANDE BRIEF NAAR WETHOUDER HEFTING GESTUURD:

Geachte heer Hefting,

Hierbij ontvangt u het advies van de Dorpsraad Middenbeemster ten aanzien van “De visie op het Marktplein”.

Het Marktplein in Middenbeemster is een van de oudste stukjes Beemster. De historische waarde is hierdoor van erg groot belang.  Ons advies is dan ook om  erg behouden met dit Marktplein om te gaan.

PARKEREN

De geparkeerde auto´s en fietsen op het Marktplein ontnemen de schoonheid van dit plein. Ook al vallen fietsen minder op dan auto´s. Het weren van auto´s en fietsen van het Marktplein geeft een positieve uitstraling op het plein, maar een negatief effect op de bereikbaarheid van  ondernemers aan het plein. Dus als de auto´s en de fietsen van het plein worden geweerd, adviseren wij een heel goed alternatief in de buurt te zoeken. Natuurlijk moeten er bij de kerk qua parkeren tijdelijke uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld rouw-  en trouwauto’s.  Maar voor alle andere parkeerders  biedt het gebied op en rond de parkeerplaats van het gemeentehuis veel mogelijkheden. Wanneer deze parkeermogelijkheid op veel toegangswegen naar de dorpskern d.m.v. bebording wordt aangegeven, weten automobilisten en fietsers deze parkeerplek ook te vinden. De voetgangers doorgang tussen de parkeerplaats bij het gemeentehuis en het Marktplein moet goed zichtbaar zijn, zodat je duidelijk kan zien hoe dicht deze parkeermogelijkheid bij het Marktplein ligt.  Er zou ook gekeken kunnen worden naar een aparte oprit voor deze parkeerplaats. Een oprit die komt te liggen aan de Rijperweg tussen het Marktplein en Zwaansvliet in. Hiermee voorkom je verkeershinder voor de bewoners op Zwaansvliet, maar ook heeft dit voordelen voor het vinden van deze parkeerplaats. Er kan eventueel ook worden gedacht aan uitbreiding van deze parkeerplaats en zelfs aan een bushalte op deze parkeerplaats. De concentratie fietsen op het Marktplein ontstaat omdat er dáár bushaltes zijn. Wanneer deze bushaltes iets verplaatst worden, zal het aantal fietsen op het Marktplein naar verwachting aanzienlijk afnemen. Het nog te ontwikkelen 4e kwadrant biedt een goede mogelijkheid om veel overlast qua parkeren en verkeersdrukte weg te nemen uit de dorpskern.

HET VERKEER

Een rondweg rond het 4e kwadrant maar ook de verlenging van de rondweg rond het noordwest kwadrant biedt de mogelijkheid om de dorpskern weer in ere te herstellen. Het Marktplein ligt dan niet meer aan een verkeersader, waardoor doorgaande vrachtwagens en bussen geweerd kunnen worden. De lindeboom, die tussen 1616 en 1874 op de kruising Middenweg/Rijperweg heeft gestaan, zou eventueel ook weer terug kunnen komen. Zo krijg je geen bussen met toeristen door de dorpskern, maar busladingen voetgangers door de dorpskern.

DE BESTRATING

Ook het wegdek op de Rijperweg en Middenweg ten hoogte van het Marktplein zou aangepast kunnen worden. Hierdoor voorkom je dat het Martplein gesplitst wordt in vier kwadranten, je kunt dan meer het idee van één groot plein creëren. Bij het aanpassen van het wegdek dient wel gekeken te worden naar trillingen en geluidsinvloeden van dit wegdek voor de omwonenden.

DE MARKT

Het Marktplein zou zijn naam eer aan doen als er regelmatig markten zouden zijn. De gemeente zou dit op een of andere manier moeten stimuleren. Markten in de vorm van de bijenmarkten, agrarische markten, kaasmarkten, kunstmarkten, maar ook huisdierenmarkten/keuringen zoals op de vrijdag van de Beemster feestweek. Wanneer deze activiteiten op de vrijdagmiddag worden gehouden en de kooplieden die normaal voor Deen staan ook op dit Marktplein aanwezig zijn, krijg je een goede kruisbestuiving.

DE VERLICHTING

De verlichting op en aan het Marktplein zou beter kunnen. De lantaarns zoals op de Rijperweg nabij de winkels zou een goede oplossing zijn. Wij adviseren wel om hiervoor een deskundige (op het gebied van verlichting) in de hand te nemen om vooraf naar het beste resultaat te zoeken.

DE TERRASSEN

De terrassen op het Marktplein zouden meer in de historische tijd moeten passen. Ook de hoeveelheid en grootte van de terrassen moeten goed in de gaten worden gehouden, zodat de bereikbaarheid van het plein vrij is voor voetgangers. Deze voetgangers zullen ook op een fatsoenlijke manier over het plein moeten kunnen lopen. Als de hoogte verschillen van de mestgangen iets vlakker worden, komt dit de voetgangers en de eventuele marktkooplieden ten goede.

DE VERHOUDING BEDRIJVEN EN WONINGEN

Als laatste adviseren wij om de balans  tussen bedrijven en bewoners in de gaten te houden. Als de balans te ver doorbuigt naar bedrijven, dan heeft dit een domino-effect op  de rest van de bewoners. Het plein wordt dan onbewoond, wat de sociale controle op vandalisme, overlast en criminaliteit niet ten goede komt.

TOT SLOT

De Dorpsraad Middenbeemster wenst de commissie die de visie op het Marktplein tot stand brengt veel succes en wijsheid toe.

 

2 thoughts on “DE VISIE OP HET MARKTPLEIN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *