NOTULEN OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD MIDDENBEEMSTER
Datum: Woensdag 10 juni 2015
Tijd: 19:30 uur
Plaats: De Beemster Keyserkerk
Opkomst: 72 Personen

Onderwerpen:
-Geen grote bussen en vrachtwagens door het kwetsbare gedeelte van Middenbeemster!
-Wat wordt er op korte termijn aan de verkeersonveilige situatie bij Deen gedaan?
-Wat wordt de nieuwe invulling van de Bibliotheek. Hoe lang blijf ook dit gebouw weer leeg staan?
-Komt er een nieuw busstation in de tuin van het Gemeentehuis?

De gemene deler bij de aanwezigen is toch wel de verkeersveiligheid in Middenbeemster.
Discussieleider Klaas Jan Bos vraagt bij de aanwezigen wie Middenbeemster verkeersveilig vindt. Zo’n 20 mensen, van de 72 aanwezigen, steken de hand op. De prangende vraag is bij veel aanwezigen, “Waarom kan er niet gehandhaafd worden op 30 km wegen?” Het blijkt dat de Rijperweg in Middenbeemster niet ingericht is als een 30 km-weg. Daarop werd gevraagd of het wijzigen van de 30 km-weg in een 50 km-weg misschien wel beter zou zijn. Dan kan er namelijk wel gehandhaafd worden. Misschien zou er een drempel aangelegd kunnen worden. Maar er blijken dan problemen te ontstaan met agrarische voertuigen en bussen. Ook versmallingen zoals elders op de Rijperweg zouden al helpen. Er zou toch wat dieper nagedacht moeten worden hoe het wel mogelijk is om op 30 km wegen te handhaven. Verder zal de verkeersveiligheid ook toenemen als er meer mensen met de fiets naar school zouden komen i.p.v. met de auto.
Een andere vraag van de discussieleider is “Wie heeft er problemen met de gelede bussen?” Maar 3 mensen steken de hand op. Wethouder Butter geeft aan dat er een onderzoek wordt gedaan naar een centrale halteplaats in de voortuin van het gemeentehuis. De eerste presentatie is op 9 juni 2015 geweest. De gemeenteraad heeft de eerste presentatie positief ontvangen. De zaal reageert hier verbaasd op. Er wordt door een aanwezige geopperd om het busstation naar de boerderij van Köhne te brengen. Een busstation in de gemeentetuin zou een gemis brengen aan speelgelegenheid voor kinderen. Misschien is het mogelijk om een bus lus in de aan te leggen nieuwbouw te creëren.
Verder komt de verkeersveiligheid van Deen aan bod. Hoe zit het met het begeleiden van de vrachtwagens die bij Deen achteruit rijden. De manager van Deen geeft aan dat dit inderdaad is weggezakt. Kunnen er misschien blauwe zones voor Deen komen, vraagt een aanwezige aan wethouder Butter. De aanwezigen opperen zelfs om misschien spiegels aan de Rijperweg te plaatsen voor beter zicht van de vrachtwagenchauffeurs. Ook wordt er gevraagd aan de manager van Deen waarom het personeel hun auto niet op de achterste parkeerplaatsen parkeert. Dan hebben de klanten ook geen last als een vrachtwagen staat te lossen en de uitgang daardoor versperd is. Men vraagt zich ook af of de bevoorrading niet anders kan. Bijvoorbeeld door de aankoop van het oude postkantoor. Een planoloog zou aan de slag moeten om te kijken wat mogelijk is. De situatie rond Deen is nu onoverzichtelijk. Er zijn namelijk verschillende weggebruikers die hier langs en door elkaar heen bewegen. Er wordt zelfs geopperd door een aanwezige om de school te verplaatsen. Een aantal in de zaal vinden de oversteek voor kinderen vanuit het Noordoost kwadrant richting school en terug een gevaarlijke oversteekplaats. Stoplichten of vrijwillige verkeersregelaars zouden deze situatie veel veiliger maken. Een signalering boven het zebrapad op de Middenweg t.h.v. de Kerkhoflaan zou ook een veiliger situatie geven.
Een onderwerp wat ook ter tafel komt, is het gemeentehuis. Dit gebouw blijkt toch moeilijk te verhuren. Zo is het voor een zorginstelling te duur. Er werken op dit moment nog maar 12 mensen in het gemeentehuis. Een aanwezige vraagt zich af of Deen niet in het gemeentehuis kan. Een ander zou graag zien dat er appartementen in komen. Maar hiervoor moet zich een partij melden die de verhuur voor de gemeente gaat verzorgen.
En dan is het tijd voor het onderwerp “Busstation in gemeentetuin”. Wethouder Hefting zwakt dit onderwerp iets af. Het gaat niet om een busstation maar om een halteplaats voor hooguit twee bussen. Wij zouden met z’n allen juist blij moeten zijn dat wij in Middenbeemster een bus hebben rijden die rechtstreekse verbinding geeft naar Amsterdam. Sommige aanwezigen vragen zich af wat er mis is met de huidige bushaltes. Een aantal aanwezigen vinden een busstation in de gemeentetuin een absurd idee. Dit is het verplaatsen van een probleem. Kleinere bussen zou al een hoop overlast in Middenbeemster verhelpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *