Op 10 juni 2015 organiseert Dorpsraad Middenbeemster om 20.00 uur een openbare vergadering. Diverse onderwerpen zullen deze avond bediscussieert worden onder leiding van Klaas Jan Bos. Wegens de vermoedens van een grote opkomst, wordt, in tegenstelling tot de flyer, de vergadering in de Keyserkerk gehouden i.p.v. De Keyserin. De deuren gaan vanaf 19.30 uur open.
Openbare vergadering 10 juni 2015